hero-circle
Bij MET haal je het beste uit jezelf
Het Voorleesproject valt vanaf 1 januari 2023 onder WonenPlusWelzijn.

Voorlezen prikkelt de taalontwikkeling van kinderen, vergroot hun woordenschat en het plezier in taal. 
Het Voorleesproject stimuleert, samen met ouders, de taalontwikkeling van kinderen van 3 tot 7 jaar. Door kinderen 20 weken lang, eenmaal per week, thuis voor te lezen.

Ben je of ken je een gezin dat een voorlezer kan gebruiken?

Heerhugowaardse gezinnen met één of meerdere kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar kunnen zich aanmelden. Broertjes of zusje die jonger of ouder zijn, mogen meedoen.
Medewerkers van peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau of basisschool kunnen - in overleg met de ouders - een gezin aanmelden.

Wil je vrijwilliger worden?

Voor het voorlezen zijn vrijwilligers nodig. Je bezoekt een gezin elke week thuis, om voor te lezen.
Je krijgt vooraf een training en begeleiding van de projectleider van het Voorleesproject.

Meer weten of aanmelden?
Je kunt contact opnemen met Semra Bayri; e-mail: S.Bayri@wonenpluswelzijn.nl