hero-circle
Dichtbij, onafhankelijk en gratis

MET is een stichting en maakt onderdeel uit van de WelschapSocius Groep.
De naam MET staat voor verbinding. Verbinding met inwoners en we werken samen met bijna alle partijen in het sociale domein die actief zijn in Dijk en Waard.

MET is ook ​​​​​​​een meeteenheid voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust.
​​​​​​​De MET-teams vertegenwoordigen veel MET eenheden, veel energie in de wijk, de buurt, de straat

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

WelschapSocius Groep heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Tilly Kersten

Raad van Toezicht
Jos Dekker, voorzitter
Marie-Fleur Lobry, vice-voorzitter
Abdi Awad, lid
Arie Brienen, lid
Daniël Visser, lid

Bedrijfsgegevens

KvK: 61494771
Fiscaal nummer: 8543.66.386.B01

Beloningsbeleid
Voor personeel en de bestuurder volgt MET het beloningbeleid en arbeidsvoorwaarden van de cao sociaal werk.
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.
WNT 2022