Welzijn op Recept is een samenwerkingsproject met de huisartsen van Dijk en Waard.

Voor huisartsen en POH’ers

Soms kunnen (chronische) klachten - die fysiek zijn of lijken - verminderen door te werken aan het welzijn. Als er patiënten zijn waarbij  Welzijn op Recept mogelijk kan helpen, mail naar welzijnoprecept@metdijkenwaard.nl. De sociaal werker neemt dan zo spoedig mogelijk contact op voor meer informatie, afstemming en contactgegevens van de patiënt of de zorgvrager.

Hoe gaat een verwijzing in zijn werk?

  • De huisarts of zorgverlener schrijft een welzijnsrecept uit naar welzijnoprecept@metdijkenwaard.nl met daarin de persoonsgegevens van de zorgvrager en korte beschrijving van de hulpvraag.
  • De zorgvrager geeft  toestemming om het welzijnsrecept door te geven aan de sociaal werker. De sociaal werker neemt contact op met de betreffende persoon.
  • De zorgvrager krijgt een intakegesprek thuis of op een gewenste locatie met de sociaal werker.
  • In het intakegesprek wordt samen met de zorgvrager bepaald waar talent, ondersteuningsbehoefte of vraag ligt.
  • De zorgvrager gaat deelnemen aan een welzijnsactiviteit of krijgt een ondersteuningstraject.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de sociaal werker.
  • De sociaal werker houdt de zorgverlener  - met toestemming van de zorgvrager - op de hoogte.